Menu

Mawachi Ese Ane Mugadziri

Muna 1802, William Paley akabudisa bhuku rake rakakurumbira rinonzi Natural Theology, akapa mufananidzo wemugadziri wewachi. Akatsanangura kuti kana munhu akasangana newachi yakagadzirwa zvakanaka iri pakati pesango, kuoma kunzwisisa kwewachi yacho kwaizova uchapupu hwokuti mugadziri akachenjera akagadzira muchina wacho. Enzaniso yake ndeyekuwedzeredzwa kwekakavadzano yezvidzidzo zveumwari, iyo inongotaura kuti kana paine dhizaini mune zvakasikwa, dhizaini iyoyo inoda kuvepo kwemugadziri. Munyori weVaHebheru akashandisa pfungwa imwe cheteyo paakanyora kuti: “Nokuti imba imwe neimwe inovakwa nomunhu, asi iye akavaka zvinhu zvose ndiMwari.”— 3:4 .

Tsvagiridzo yebhiyorogi yakawedzera nzwisiso itsva kune iyi huchenjeri hwekare. Malcolm Ritter achangobva kutaura nezvebasa rakaitwa naAkhilesh Reddy weCambridge Univhesiti naJoseph Bass weNorthwestern Univhesiti (2011). Tsvagiridzo yavo, yakaburitswa muChimiro chewachi dzakavakirwa-mukati dzinochengetwa mumaseru emuviri wemunhu. Ritter akanyora kuti, “kunyange masero mumuviri wedu wose ane wachi dzawo dzemaawa 24 okuronga zvinhu pamwero wemasero. Iye zvino tsvagiridzo nyowani inoratidza kuti mawachi emukati aya anogona kunge akaomarara kupfuura zvaifungwa nemasayendisiti ”(2011).

Zvinofadza sei! Muviri wedu wakazadzwa nematiririyoni emasero ane wachi dzakaoma kunzwisisa. Wachi dzakagadzirwa nevanhu dzakaoma kunzwisisa uye dzinoshanda. Kana munhu akawana mudziyo wakadaro pakati pesango, aitofanira kufunga kuti wakagadzirwa noungwaru. Zvimwe chetezvo ndezvechokwadi nezvewachi dzezvinhu zvipenyu dzinowanikwa mumuviri.

Zvinyorwa

Ritter, Malcom (2011), ““Study of Cell ‘Clocks’ Looks at What Makes Us Tick,”   http://news.yahoo.com/s/ap/20110126/ap_on_sc/us_sci_body_clocks/print.

Yakabudiswa Kurume 2, 2011

KUGADZIRIRWA NEZVINHU ZVINOTAURWA: Tinofara kupa mvumo yekuti chinyorwa chino chigadzirwezve muchidimbu kana kuti chose, chero bedzi zvatinoda zvichicherechedzwa.


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→