Menu

Складність дизайнерського процесу

Як правило, у першому семестрі інженерного закладу вступний курс знайомить із широкими інженерними поняттями. Студенти можуть вивчити основні відмінності в галузях інженерії (наприклад, цивільної, електричної, механічної, хімічної, структурної тощо). Викладачі можуть витратити деякий час на розгляд етичних дилем, з якими інженери часто стикаються у своїй кар’єрі. Студенти першого курсу також зазвичай приділяють деяку увагу процесу проектування. Навіть у своїй базовій формі процес проектування виявляється дуже складним, навіть якщо не взяти до уваги спеціальні наукові знання, необхідні для розробки певного виробу.

Необхідно багато кроків, щоб отримати продукт для громадськості. Розглянемо один вступний шаблон підручника з інженерії для процесу проектування (див. Вступ до інженерії…, 2004, с. 10,32)1:

 1. Ознака або вираження проблеми; визначення потреби в продукті; маркетингова інформація
 2. Визначення проблеми, включаючи формулювання бажаного результату
 3. Концептуальний дизайн та оцінка; техніко-економічне обґрунтування
 4. Аналіз проекту; огляд кодів/стандартів; фізичні та аналітичні моделі
 5. Синтез альтернативних рішень (повернення до аналізу проекту для ітерацій)
 6. Прийняття рішення (вибір однієї альтернативи)
 7. Виготовлення прототипу; тестування та оцінка (повернення до аналізу проекту для подальших ітерацій)
 8. Виробничі креслення; інструкції з експлуатації
 9. Специфікація матеріалів; вибір процесів та обладнання; огляд безпеки
 10. Виробництво пробної партії
 11. Виробництво
 12. Інспекція та контроль якості
 13. Пакування; маркетингові та рекламні матеріали
 14. Продукт

Процес проектування, безсумнівно, тривалий, технічний, складний і прорахований.

Тепер розглянемо Всесвіт. Розглянемо ідеальну взаємодію між усіма сутностями цього Всесвіту: між рослинами та тваринами; між тваринами і людьми; між Сонцем і Землею; між Місяцем і Землею; між комахами і рослинами; між системою кровообігу і дихальною системою. Список можна продовжувати нескінченно. Тонко налаштована машина, яку ми називаємо Всесвітом, є інженерним подвигом дивовижних масштабів. Розглянемо рівень знань і досвіду, які були б необхідні для такого досконалого дизайну — знання та досвід, яких бракує людям. Створений порядок передбачає всезнаючого і вічного Дизайнера, Який повинен бути Головним Інженером усіх інженерів, щоб створити такий продукт.

Чи призведе серія раптових випадковостей протягом мільйонів років до створення складного фотообладнання? І потім, якщо дати достатньо часу, чи ця камера зрештою спонтанно оживе? А потім, маючи достатньо додаткового часу, у живої камери відростуть ноги й вона почне ходити? Перший крок неможливий, а тим більше наступні. Складність і дизайн, притаманні камері, вимагають більше, ніж проста випадковість. Однак, звертаючись до дизайну, який імітує камера, людського ока, вчені стверджують, що око могло виникнути саме по собі випадково. Але така точка зору є неправильною. Обидва продукти вимагали розробки, щоб донести їх до «споживача», і для одного знадобилося набагато більше знань і розуміння, ніж для іншого.

Якби хтось кинув камінь у космос, чи вибухнув би він спонтанно? І чи логічно з цього вибуху зробити висновок, що цей камінь оживе, у нього виростуть крила й у нього народяться діти, які еволюціонуватимуть в інші істоти? Риторичне питання.

Вчені визнають складність дизайнерского процесу. Однак, вдивляючись у дивовижний Всесвіт, багато з цих вчених відмовляються від логіки та розуму та стверджують, що все це сталося випадково. Багато інженерних досягнень цього творіння не мають собі рівних у людських розробках і такими будуть завжди, навіть якщо ми витратимо незліченні години, мільйони доларів і залучимо безліч інженерів. Еволюціоністи вірять, що цей Всесвіт, який є нескінченно складнішим і витонченішим, ніж будь-що, що могли створити люди, особливо без використання біомімікрії, виник сам по собі? Ось вам і привід подумати.

Використані джерела

1 Вступ до інженерії в Обернському університеті: Виробництво – промислова та системна інженерія (2004), (Бостон, Массачусетс: Pearson Custom Publishing).


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→