Menu

Наука: заснована Богом

Деякі стверджують, що наука суперечить релігії. Вони припускають, що науковий метод потребує емпіричного тестування, але існування Бога неможливо перевірити емпірично. Наука нібито доводить Великий вибух, еволюційну теорію, дуже старий Всесвіт і динозаврів, які ніколи не співіснували разом з людьми, тоді як Біблія стверджує, що Всесвіт був створений за шість буквальних 24-годинних днів лише кілька тисяч років тому, з людьми та динозаврами, створеними разом на шостий день. Нібито, наука базується на доказах, які можна перевірити, тоді як релігія базується на «сліпій вірі» та неоднозначних «відчуттях», які приписуються Святому Духу. З цих причин стверджується, що наука і Святе Письмо не можуть бути узгоджені — що вони діаметрально протилежні одне одному.

Однак насправді правдива наука цілком узгоджується зі Святим Письмом. Хоча існування Бога неможливо перевірити емпірично, його можна легко перевірити за допомогою дедуктивних міркувань на основі доступних нам наукових доказів — так само, як криміналісти використовують науку для розслідування подій, свідками яких вони не були особисто. Хоча атеїсти успішно створили міраж, що наука підтримує їхні теорії, існує велика кількість наукових доказів, які спростовують теорію Великого вибуху, еволюційну теорію, старий Всесвіт і доводять, що динозаври та люди співіснували (див. www.apologeticspress.org для отримання додаткової інформації з цих питань). І все ж не існує наукових доказів, які б суперечили справжній моделі створення. Швидше, докази завжди підтверджують її. Концепція «сліпої віри», хоча й підтримується багатьма, хто називає себе християнами, суперечить Святому Письму, яке визначає віру як вибір вірити у щось на основі доказів, які були представлені для цього, і відповідну реакцію на них (див. Міллер , 20031). Вчені-атеїсти просто помиляються у своєму всеосяжному звинуваченні, що наука та релігія суперечать одна одній.

Хоча деякі теїстичні переконання суперечать науці, якщо їх правильно використовувати (2 Тимофію 2:15), Святе Письмо і наука ідеально доповнюють одне одного. Наприклад, наука показала нам, що матерія не є вічною, згідно з другим законом термодинаміки, і не могла спонтанно виникнути — виникнути з нічого — згідно з першим законом термодинаміки. Цей факт вказує на те, що матерію помістила сюди Сутність за межами фізичного Всесвіту (див. Міллер, 20072). Ця істина, отримана за допомогою науки та дедуктивних міркувань, не узгоджується з атеїзмом і більшою частиною сучасної псевдонауки. Але ця істина узгоджується з Біблією, у першому вірші якої сказано, що Бог — Істота, яка не підпорядковується законам природи (тобто надприродна Істота) — створив небеса та Землю. Наука підтримує Святе Письмо.

Наука показала нам, що в природі життя походить лише від життя та подібного до себе, відповідно до Закону біогенезу. Знову ж таки, цей факт вказує на те, що має існувати Істота поза природою, Яка започаткувала життя (див. Міллер, 20123). Ця істина, отримана за допомогою науки та дедуктивних міркувань, не узгоджується з атеїзмом і значною частиною сучасного псевдонаукового світу, який змушений стверджувати без наукової підтримки, що життя виникло з нежиття. Натомість ця правда узгоджується з Біблією, де в Буття 1:11, 24 і 2:7 сказано, що Бог створив життя.

Наука — закон біогенезу та закони генетики — показали нам, що живі істоти породжують інших живих істот свого роду (див. Томпсон, 20024). В цьому процессі можуть бути невеликі зміни (наприклад, розмір дзьоба, колір, розмір тощо), але потомство птаха все одно залишається птахом. Потомство риби все одно залишається рибою. Отже, оскільки немає спільного предка для всіх живих істот, від якого розвинулися всі види, повинна існувати надприродна істота, яка спочатку створила різні види життя на Землі. Ця істина, отримана за допомогою науки та дедуктивних міркувань, не узгоджується з вченнями атеїзму та великою частиною сучасного псевдонаукового світу, який суперечить доказам того, що різні види живих істот можуть породжувати абсолютно різні види живих істот. Але ця істина узгоджується з Біблією, де в Буття 1:21 і 1:24-25 сказано, що Бог наказав живим істотам розмножуватися відповідно до свого роду.

Справжня наука знаходиться в гармонії зі справжньою релігією. Навіщо науці брехати? Вона не має власного розуму. Вона не має упередженості чи порядку денного. Її, звичайно, можна спотворити або неправильно витлумачити деякі відкриття, але наука не є ворогом справжньої релігії. Фактично, згідно з Біблією, Бог Сам започаткував сферу науки. Коли Бог створив людей на шостий день і сказав їм «панувати» над Землею та «володіти» нею (Буття 1:28), Він наказав людству зробити те, що вимагатиме великих наукових досліджень і експериментів. Якщо Бог заснував науку, чому наука суперечить релігії? Коли Бог через Свого слугу Павла сказав у посланні до Римлян 1:20, що про Його існування та деякі з Його атрибутів можна дізнатися з Його творіння, Він схвалив наукове дослідження творіння. Коли Він сказав у 1 Солунян 5:21 «усе досліджуйте і доброго держіться», — по суті, він резюмував науковий метод. Підсумок: Бог заснував науку. Коли належні наукові відкриття тлумачаться правильно і чесно, наука підтримує Біблію та християнство. Це точно не суперечить Біблії.

Використані джерела

1 Міллер, Дейв (2003), «Сліпа віра», Apologetics Press, https://apologeticspress.org/article/444.

2 Міллер, Джефф (2007), «Бог і закони термодинаміки: точка зору інженера-механіка», Reason & Revelation, 27[4]:25-31, квітень (Монтгомері, Алабама: Apologetics Press), https://apologeticspress. org/articles/3293.

3 Міллер, Джефф (2012), «Закон біогенезу», Reason & Revelation, 32[1]:2-11, січень (Монтгомері, Алабама: Apologetics Press), https://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub =1&issue=1018&article=1722.

4 Томпсон, Берт (2002), Наукове обґрунтування створення (Монтгомері, Алабама: Apologetics Press).


Published

A copied sheet of paper

REPRODUCTION & DISCLAIMERS: We are happy to grant permission for this article to be reproduced in part or in its entirety, as long as our stipulations are observed.

Reproduction Stipulations→